Svensk språkträning

Caritas har mångårig erfarenhet av

språkträning . Hos oss har du mölighet

att öva svenska språket i både i tal och skrift.

Vi sitter och jobbar i mindre

grupper och vi har erfaren personal som

är bra på att hitta en grupp som passar

just dig och dina behov.

Samhällsinformation

Vare sig man är ny i Sverige eller bott

här ett tag så kan det vara svårt att

veta hur samhället fungerar för att

kunna gå framåt och etablera sig

behöver man därför veta hur

samhället, människor och lagar

fungerar i landet. Därför ger vi på

Caritas kontinuerligt våra deltagare

strukturerad samhällsinformation.


 Caritas Angered.

Är en mångkulturell mötesplats där de boende möts oavsett

nationalitet ,religion eller sexuell läggning.

I frivilligcentralen utvecklas ett frivilligt social arbete som bygger på människors behov och engagemang i och för sin närmiljö.

När människor tillsammans reflekterar över sina liv ser de möjligheter till att gemensamt formulera idéer och ge förslag till förändringar. 

Där människor i gemensamma lärande processer bryter den tystnadens kultur som flertalet av de boende lever i och med.

Den tystnadens kultur som kan tolkas som passivitet och utanförskap

Caritas pedagogik och metodarbete utvecklas i ett underifrånperspektiv .Genom de boendes delaktighet i processer ökar det demokratiska deltagande i de verksamheter som finns i Frivilligcentralen eller som de boende initierar .

Detta ger även en förbättrad folkhälsa  och möjlighter till  integration och delaktighet i majoritetsamhället .

Caritas arbete bygger på tilltro till människans egen förmåga och vill stärka människors delaktighet i samhällsbygget.


En liten film om oss

        Kontakt och Besöksadress


         Tel: 031-46 40 04

           

         Skolspåret 29, 424-31 Angered

 

           Gun.holmertz@telia.com

             

Följ oss gärna

Caritas Angereds

Plusgiro: 26 47 05 - 5.

All Rights Reserved Castiel © 2016