Gun Holmertz

S:t Sylvester

Torsdag den 16 juni 2016 fick vår verksamhetsansvarig Gun Holmertz, grundare av Caritas Göteborg och Caritas Angered ,medalj och utmärkelsen, den påvliga riddarorden S:t Sylvester. Den kom med sändebud från Rom via Stockholm till Hjällbo.

 

Kontakt och Besöksadress

 

Tel: 031-46 40 04

Skolspåret 29, 424-31 Angered

Gun.holmertz@telia.com

Följ oss gärna

Caritas Angereds

Plusgiro: 26 47 05 - 5.

All Rights Reserved Castiel © 2016