Seniorerna träffpunkt i Hjällbo

Internationellt kök

Seniorer se hit,sista torsdagen varje månad så kommer vi tillsammans

laga mat från alla världens hörn.

För att sen sitta ner och njuta av maten vi lagat tillsammans .

Anmälan krävs senast dagen innan, ring Madlin på 0739-90 09 97 .

Internationellt kök startar Torsdag 26 oktober.

Alla seniorer är välkomna

Pris 30 kr per person.

 

Varmt välkomna

Nu har Caritas öppnat en träffpunkt för Seniorer i Hjällbo.

 

Den 7 februari 2017 fattade stadsdelsnämnd i Angered beslut om en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP), med Caritas .

Samarbetet innebär att det skapas en träffpunktsliknande verksamhet för seniorer i Hjällbo.

 

Torsdag den 9 mars invigdes träffpunkten, som har sina lokaler på Skolspåret 29.

I Angered bor många äldre som inte har svenska som modersmål. Vi är en social

träffpunkt dit man kan komma för att träffas regelbundet.

Vi ska ha utflykter, men också prata om läkarbesök, bjuda hit andra pensionärsföreningar, upplysa om fixartjänster

och andra rättigheter och skyldigheter.

 

Träffpunkten för seniorerna har öppet på torsdagar kl.13-16.

Träffpunkten är ett samarbete mellan Caritas och SDF-Angered, enheten för hälsofrämjande insatser.Kom gärna på besök och ta en fika med oss. Vi planerar att ha Internationellt kök den sista torsdagen varje månad.

 

Vi kommer att ha utflykter till Göteborg och kranskommunerna Mölndal och Kungälv

Vi blir glada om du ringer någon gång!

Fråga efter Madlin på telefon: 031-46 40 04 eller mobil: 0739 900 897.

 

 

Nu har Seniorträffen öppnat efter semestern.

program för hösten kommer snart!

 

Skolspåret 29 i Hjällbo

424-31 , Angered

Tel: 031-46 40 04 Gun:0707 57 53 27

Följ oss på

Caritas Angereds

Plusgiro: 26 47 05 - 5.