Caritas styrelse

Styrelsen leder och beslutar inriktningen för Caritas arbete.

 

Caritas Angereds styrelse består av :

Ordförande:Solveij Zaki

Kassör: Berit Keszei

Solweig Bergman .Styrelseledamot

Ildikó Marký.Styrelseledamot

Tamam Daoud.Styrelseledamot

Gun Holmertz : ständigt adjungerad som Verksamhetsansvarig.

Sharareh Abazarnia:ersättare

Kontakt och Besöksadress

 

Tel: 031-46 40 04

Skolspåret 29, 424-31 Angered

Gun.holmertz@telia.com

Följ oss gärna

Caritas Angereds

Plusgiro: 26 47 05 - 5.

All Rights Reserved Castiel © 2016