Caritas Angered årsmöte sker  onsdagen den 9 september klockan 18.00 i

St Paulus av Korsets församling.

Adress Titteridammsstigen 4 i Angered.

varmt välkomna önskar styrelsen 

Tel: 031-46 40 04 Gun:0707 57 53 27

    Skolspåret 29 i Hjällbo

    424-31 , Angered

Följ oss på

Caritas Angereds

Plusgiro: 26 47 05 - 5.