Caritas arbete med asylsökande

vi samarbetar med Länsstyrelsen med språkgrupper för asylsökande.


Arbetet i och med asylsökande är en av Caritas prioriterade arbetsuppgifter såväl nationellt, regionalt och lokalt för en rättssäker, solidarisk och human flyktingpolitik.

 

Än tydligare har Caritas arbete blivit sen vi startade Frivilligcentralen 1994 i Hjällbo och i Bergsjön 2003.

Nordöstra Göteborg där de båda stadsdelarna ingår, tar emot 70% av alla asylsökande och nyanlända i Göteborg.

 

Dagligen möter vi människor som finns i asylprocessens olika faser.

Allt från när den asylsökande ledsagas av en släkting efter någon veckas tid i Hjällbo tills han/hon skall utvisas eller avvisas.

Från en delad glädje och fest med tårtor, när ett positivt beslut har tagits av Migrationsverket till besök fyllda av sorg och maktlöshet på Migrationsverkets förvar i Kållered.


Migrationsverket har sen augusti 2008 ett introduktionsprogram för

asylsökande i Hammarkullens Folkets Hus i Angered under två halvdagar i

månaden. Idéburna organisationer har möjlighet att informera om sin

verksamhet under 30 minuter.


Caritas närvaro har inneburit att ett stort antal av de asylsökande väljer att delta i Caritas verksamheter istället för den av Migrationsverket. Caritas deltar varje månad och presenterar våra verksamheter och hälsar

välkommen till de asylsökande.

 

Caritas har ett ständigt behov av volontärinsatser.

Du är välkommen att möta människor från jordens alla hörn.

Där just Du får möjlighet till ett mänskligt möte och en dialog som ger nya erfarenheter.

        Kontakt och Besöksadress


         Tel: 031-46 40 04

           

         Skolspåret 29, 424-31 Angered

 

           Gun.holmertz@telia.com

             

Följ oss gärna

Caritas Angereds

Plusgiro: 26 47 05 - 5.

All Rights Reserved Castiel © 2016