Vad är Caritas ?


Caritas är katolska kyrkans organ för socialt arbete,namnet Caritas är latin Betyder kärlek till människan och

kärlek till handling.


Caritas Internationalis med huvudsäte i Rom förenar Caritasorganistioner i 201 länder.

Det är ett internationellt nätverk med unika möjligheter till snabbt informationsutbyte och samarbete över gränserna.

Praktiskt taget varje katolskt stift – det finns idag drygt 2.500 världen över – har en egen Caritas organisation inom nätverket.

 

www.caritas.org


Caritas Sverige /Caritas Angered

Organisationen finns över hela världen och med hjälp av vårt stora nätverk finns vi på plats överallt där människor lider nöd.

Caritas verksamhet är helt inriktad på hjälp till självhjälp till de mest behövande - oavsett religiös tillhörighet eller etniskt

ursprung.

Caritas Sverige stöder projekt i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Europa men arbetar även med flyktingfrågor

och sociala frågor i Sverige.Runt om i landet arbetar Caritas bland annat med stöd och rådgivning åt asylsökande

och flyktingar.

 

De senaste åren har vi också varit aktiva när det gäller att stödja människor som velat återvända till sitt hemland.

Vi arbetar även med påverkansarbete nationellt och inom EU när det gäller flyktingfrågor och trafficking.

Dessutom arbetar lokala Caritasgrupper bland annat med att besöka gamla och sjuka .Vi  har aktiviteter för ensamma.

Vi jobbar efter samma princip som alltid: att försöka ta vara på och utveckla människans egen inneboende kraft.

 

Caritas Frivilligcentral i Angered

Caritas FC i Hjällbo är en mångkulturell mötesplats där de boende möts oavsett nationalitet ,religion ,kön ,eller

sexuell läggning.

I Frivilligcentralen utvecklas ett frivilligt social arbete som bygger på människors behov och engagemang i och för sin närmiljö.


www.caritas.se

www.angered.org

         Kontakt och Besöksadress


         Tel: 031-46 40 04

           

         Skolspåret 29, 424-31 Angered

 

           Gun.holmertz@telia.com

             

Följ oss gärna

Caritas Angereds

Plusgiro: 26 47 05 - 5.

All Rights Reserved Castiel © 2016