Caritas Tynnered
Caritas startade sitt arbete i stadsdelen Tynnered september 2015 med ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) att arbeta 2 dagar i veckan, tisdag/onsdag, i en lokal på Grevegårdsvägen 76.

Vi startade vårt arbete september med uppsökande verksamhet till boende på Grevegårdsvägens 717 lägenheter samt kvarteren runt Opaltorget med 595 lägenheter. Totalt knackade vi på 1312 lägenhetsdörrar som förvaltas av det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.  Syftet med uppsökeriet var att presentera Caritas, bjuda in till Öppna Hus och därigenom få kontakter med Tynneredsborna . Resultatet att 24 % av de boende öppnade sina dörrar och 12-20 personer deltog vid varje Öppet Hus som pågick fram till mitten av december.

Mars 2016 var det dags att gå vidare med vårt uppsökande arbete till Briljantgatan 260 lägenheter och Smaragdgatan 219 lägenheter. Totalt 479 lägenheter som ägs av Stena Fastigheter. Resultatet av arbetet blev att av de boende på Briljantgatan öppnade 50% sina dörrar och var mycket nyfikna och intresserade. Smaragdgatan blev det 42%.  Till de Öppna Husen kom färre besökare cirka 7-15 personer än vid Grevegårdsvägen.


Kvinnorna i ”Språnget”.

Under februari/mars påbörjades en dialog med IoF (Individ och familjeomsorg), Enheterna för stöd- och försörjning i SDF-Västra Göteborg och SDF-Askim/Frölunda/ Högsbo. Efter någon månad var dialogen klar mellan förvaltningar och Caritas och insatserna skall riktas till 10 kvinnor från vardera stadsdelen. Programmet innehåller ; svenska språket i tal och skrift, samhällskunskap med studiebesök, barn- och familje- frågor, arbetslivs- och studievägar, självförtroendeskapande insatser, hälsofrämjande aktiviteter som promenader och simning. Kvinnorna kommer till Caritas 6 timmar/veckan.

Majoriteten av kvinnorna har arabiska som modersmål och några somaliska. Deras nätverk är starkt kopplat till familj och släktingar och ytterst sällan används svenska språket. Kvinnornas åldrar är mellan 40-55 år och varit i Sverige mellan 10-25 år.

December gjorde vi en enkel enkät till kvinnorna för att få ta del av kvinnornas erfarenheter och upplevelser av att delta i verksamheten. Samtliga som besvarade enkäten (15 av 20 kvinnor) var mycket nöjda med sitt deltagande. Främst har man uppskattat att få lära sig svenska, både att få prata, skriva och läsa svenska. Några betonade att de får möjlighet till socialt umgänge utanför familj och släkt och får träffa nya människor. Majoriteten av de som svarade uppgav även att de lärt sig mer om samhället, speciellt viktigt var dialogerna kring, varför skall vi betala skatt? Samtliga mådde bra och var glada när de skulle gå till Caritas och när de går hem känner de att de lärt sig mycket.


Asylsökande

Under året deltog 90 asylsökande i svensk språkträning, samhällsinformation,  studiebesök samt utflykter i Göteborgsområdet.

Under året fick 16 vuxna och 2 barn uppehållstillstånd. Naturligtvis var glädjen stor men hos flera som endast fick ett 13- månaders tillstånd som skyddsbehövande förbyttes glädjen i ny oro när beslutet innebär att återförening med familjen nekas.

Vi blev extra glada över möjligheten att 7 asylsökande ur grupperna  vid Grevegårdsvägen 76 fick delta i Hälsoskolan – kropp, hälsa och ohälsa, på Angereds Närsjukhus med start 1 december.

        Kontakt och Besöksadress


         Tel: 031-46 40 04

           

         Skolspåret 29, 424-31 Angered

 

           Gun.holmertz@telia.com

             

Följ oss gärna

Caritas Angereds

Plusgiro: 26 47 05 - 5.

All Rights Reserved Castiel © 2016