Gun Holmertz

S:t Sylvester

 

Torsdag den 16 juni 2016 fick vår verksamhetsansvarig Gun Holmertz, grundare av Caritas Göteborg och Caritas Angered ,medalj och utmärkelsen, den påvliga riddarorden S:t Sylvester. Den kom med sändebud från Rom via Stockholm till Hjällbo.


        Kontakt och Besöksadress


         Tel: 031-46 40 04

           

         Skolspåret 29, 424-31 Angered

 

           Gun.holmertz@telia.com

             

Följ oss gärna

Caritas Angereds

Plusgiro: 26 47 05 - 5.

All Rights Reserved Castiel © 2016