Fas 3

Jobb- och utvecklingsgarantin Sysselsättningsfasen (Fas 3)

Är en arbetsmarknadsåtgärd som regeringen Reinfeldt införde efter regeringsövertagandet 2006, men som trädde i kraft först juli 2007. Det ersatte den tidigare arbetsmarknadspolitiska åtgärden Aktivitetsgarantin. Efter 450 dagars arbetslöshet och deltagit i Fas 1 och Fas 2 går nu in i Fas 3 och erbjuds en varaktig samhällsnyttig aktivitet som inte konkurrerar med ordinarie jobb.

Arbetsuppgifterna kan vara hos privata/offentliga arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer.

Caritas har haft förtroendet att vara Anordnare sen 2009/10. Anordnaren betalar inga löner, arbetsgivaravgifter eller försäkringar istället betalar staten ett mycket generöst bidrag på 200 kr/5 dagar i veckan till Anordnaren. Under de år Caritas har varit anordnare har vi mött personer som har betydligt lägre inkomst per månad än den som staten ger till anordnaren. I praktiken kan Caritas tacka alla de personer som under årens lopp varit hos Caritas. Genom att dessa människor har valt att vara hos Caritas har de gett ett ekonomiskt utrymme för de cirka 1.000 personer som varje vecka deltar i verksamheterna vid Caritas. Under 2017 kommer Fas 3 att upphöra


Caritas har sen september 2009 varit en anordnare av meningsfull sysselsättning.

Att vi erbjuder detta råder inga tvivel om.

Vad vi på Caritas tillsammans med Fas 3:orna gör är att få igång ett samtal, en dialog om vad jobb- och utvecklingsgarantin innebär och dess konsekvenser för de arbetslösa.


Fas 3 upphör i slutet av 2017.

 


         Kontakt och Besöksadress


         Tel: 031-46 40 04

           

         Skolspåret 29, 424-31 Angered

 

           Gun.holmertz@telia.com

             

Följ oss gärna

Caritas Angereds

Plusgiro: 26 47 05 - 5.

All Rights Reserved Castiel © 2016