April 1994 startade Caritas sitt arbete i Gula stugan, en tvättstuga med tre tvättbås och en möteslokal på 12 kvm.

2012/2013 kom signaler från GöteborgsLokaler att Bergsgårdsgärdet skulle rivas! Efter många samråd med GöteborgsLokaler och Hjällbobostaden erbjöds Caritas att hyra en lokal på Skolspåret 29. En stor lokal, 310 kvm, som tidigare använts av Bergsgårdsskolan som expedition och lärosalar.

Januari 1998 flyttade Caritas till Bergsgårdsgärdet 69. Där fick vi två nya grannar; INTI-kulturförening och Afrikas Horn. Varje förening hyrde en yta på 70 kvm, ett gemensamt kök på 30 kvm. Efter några år kom ytterligare en granne "Fun House"- Hjällbos fritidsgård

I gula stugan utvecklades Caritas pedagogik, en mötesplats öppen för alla oavsett religion, nationalitet, etnicitet, kön eller sexuell läggning. Det var i gula stugan tillsammans med de boende vi utvecklade de arbetsuppgifter som alltid funnits som en röd tråd - svenska språket är vårt gemensamma språk - läxhjälp och kulturaktiviteter för mellanstadieelever - stöd och hjälp för och med stadsdelen Hjällbos seniorer. Det var då vi myntade orden: "Hjällbo - en dialogernas stadsdel".

 


Reflexioner över ett rivet hus.

 

Visst känns det konstigt att se Bergsgårdsgärdet 69 i ruiner, som en krigsskådeplats. Vem/vilka kommer att dokumentera husets historia med dess möten i glädje, sorg och oro, alla aktiviteter, alla fester som tusentals Hjällbo-bor har deltagit i, lärt känna varandra?

 

Ett hus som under åren sen Hjällbo byggdes i slutet av -60-talet har varit en arbetsplats för myndigheter som Arbetsförmedling, Försäkringskassan, senare för Lärjedalens socialkontor.

 

Nu återstår den stora frågan vad kommer att ske med tomten?

10 september 2013 firades en stor fest där Katolska kyrkans biskop Anders Arborelius invigde lokalen.

260 övriga gäster.

Åren har gått och det har dröjt med rivningen, drygt 3 år.

6 juli 2016 påbörjades rivningen av Bergsgårdsgärdet 69.

        Kontakt och Besöksadress


         Tel: 031-46 40 04

           

         Skolspåret 29, 424-31 Angered

 

           Gun.holmertz@telia.com

             

Följ oss gärna

Caritas Angereds

Plusgiro: 26 47 05 - 5.

All Rights Reserved Castiel © 2016